VIETNAM

Kết quả tìm kiếm

  • Estrone - MIMS.com
Estrone

Tác Động
Description: Estrone is a naturally occurring steroidal oestrogen.


Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan Oestrogens, Progesterones & Related Synthetic Drugs


Không có biệt dược nào chứa hoạt chất này

Editor's Recommendations

Danh Mục Thuốc A-Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Biệt dược)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Hoạt chất)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Kết nối với MIMS
 
Tải ứng dụng MIMS MIỄN PHÍ
 
Node#1
Please wait...