VIETNAM

Kết quả tìm kiếm

  • Fluorescein - MIMS.com
Fluorescein

Tác Động
Description: Fluorescein, a precursor of the eosins, temporarily stains any cell it enters therefore marking any damaged areas.


Phân loại MIMS
Các tác nhân dùng trong chẩn đoán hình ảnh & các chẩn đoán khác Radiographic & Diagnostic AgentsSản phẩm khác
Fluoresceine Faure [ Novartis Ophthalmics ]

Editor's Recommendations

Danh Mục Thuốc A-Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Biệt dược)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Hoạt chất)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Kết nối với MIMS
 
Tải ứng dụng MIMS MIỄN PHÍ
 
Node#1
Please wait...