VIETNAM

Kết quả tìm kiếm

  • Glibornuride - MIMS.com
Glibornuride

Tác Động
Description: Glibornuride acts by stimulating insulin secretion and is effective only when some residual pancreatic β-cell activity is present.


Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường Antidiabetic Agents


Không có biệt dược nào chứa hoạt chất này

Editor's Recommendations

Danh Mục Thuốc A-Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Biệt dược)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Hoạt chất)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Kết nối với MIMS
 
Tải ứng dụng MIMS MIỄN PHÍ
 
Node#1
Please wait...