VIETNAM

Kết quả tìm kiếm

  • Iopamidol - MIMS.com
Iopamidol

Tác Động
Description: Iopamidol is a nonionic iodinated radiographic contrast medium. It allows visualisation of internal body structures by opacifying the path of its flow.
Pharmacokinetics:
Distribution: Not significantly protein-bound.
Excretion: Via urine; 2 hr (elimination half-life).


Phân loại MIMS
Các tác nhân dùng trong chẩn đoán hình ảnh & các chẩn đoán khác Radiographic & Diagnostic AgentsSản phẩm khác
Iopamiron [ Bayer (South East Asia) ] Lopamiro [ Popular ]
Pamiray [ Dong Kook Pharm ] Scanlux [ Sanochemia ]

Editor's Recommendations

Danh Mục Thuốc A-Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Biệt dược)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Hoạt chất)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Kết nối với MIMS
 
Tải ứng dụng MIMS MIỄN PHÍ
 
Node#1
Please wait...