VIETNAM

Kết quả tìm kiếm

  • Muromonab-CD3 - MIMS.com
Muromonab-CD3

Tác Động
Description: Muromonab-CD3 is a mouse monoclonal antibody against CD3 (T3). It binds to T-cell receptor-associated CD3 complex and depletes and alters T-cells. Thus, it exerts an immunosuppressant effect without affecting the bone marrow.


Phân loại MIMS
Thuốc ức chế miễn dịch Immunosuppressants


Không có biệt dược nào chứa hoạt chất này

Editor's Recommendations

Danh Mục Thuốc A-Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Biệt dược)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Hoạt chất)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Kết nối với MIMS
 
Tải ứng dụng MIMS MIỄN PHÍ
 
Node#1
Please wait...