Gardasil

Gardasil

Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi liều 0.5mL: Protein L1 HPV týp 6 20mcg, protein L1 týp 11 40mcg, protein L1 HPV týp 16 40mcg, protein L1 týp 18 20mcg.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Phân loại ATC
J07BM01 - papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18) ; Belongs to the class of papillomavirus vaccines.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in