ความปลอดภัยในการใช้ยาน้ำพาราเซตามอลสำหรับเด็ก
ยาพาราเซตามอล เป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่ใช้กันมายาวนานมากกว่า 100 ปี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่สนับสนุนเกี่ยวกับ ข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยจากการใช้ยา บทความนี้กล่าวถึงการใช้ยาน้ำพาราเซตามอลสำหรับเด็ก โดยเน้นการเลือกรูปแบบยาและคำนวณปริมาตรการใช้ให้เหมาะสมกับอายุของเด็ก

New Molecule

3 New

New Indication

2 New

New Brand

16 New

Markings
Shape
Form
Color 1
Color 2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in