BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Giới thiệu sản phẩm của Boehringer Ingelheim
alteplase
Trình bày/Đóng gói
50 mg x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AD02 - alteplase : Belongs to the class of enzymes. Used in the treatment of thrombosis.
ipratropium bromide, fenoterol hydrobromide
Trình bày/Đóng gói
20 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03AL01 - fenoterol and ipratropium bromide : Belongs to the class of combination of adrenergics with anticholinergics, that may also include a corticosteroid. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
ipratropium bromide, fenoterol hydrobromide
Trình bày/Đóng gói
200 dose x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03AL01 - fenoterol and ipratropium bromide : Belongs to the class of combination of adrenergics with anticholinergics, that may also include a corticosteroid. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
ipratropium bromide, salbutamol
Trình bày/Đóng gói
2.5 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03AL02 - salbutamol and ipratropium bromide : Belongs to the class of combination of adrenergics with anticholinergics, that may also include a corticosteroid. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
afatinib
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EB03 - afatinib : Belongs to the class of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
afatinib
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EB03 - afatinib : Belongs to the class of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
afatinib
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EB03 - afatinib : Belongs to the class of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
empagliflozin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BK03 - empagliflozin : Belongs to the class of sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
empagliflozin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BK03 - empagliflozin : Belongs to the class of sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
empagliflozin, metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD20 - metformin and empagliflozin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
empagliflozin, metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD20 - metformin and empagliflozin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
empagliflozin, metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD20 - metformin and empagliflozin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
empagliflozin, metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD20 - metformin and empagliflozin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
telmisartan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA07 - telmisartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
telmisartan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA07 - telmisartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
telmisartan, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA07 - telmisartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
meloxicam
Trình bày/Đóng gói
1.5 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AC06 - meloxicam : Belongs to the class of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products, oxicams.
meloxicam
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AC06 - meloxicam : Belongs to the class of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products, oxicams.
meloxicam
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AC06 - meloxicam : Belongs to the class of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products, oxicams.
nintedanib
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác có tác dụng trên hệ hô hấp, Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EX09 - nintedanib : Belongs to the class of other protein kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
nintedanib
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác có tác dụng trên hệ hô hấp, Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EX09 - nintedanib : Belongs to the class of other protein kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
dabigatran etexilate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AE07 - dabigatran etexilate : Belongs to the class of direct thrombin inhibitors. Used in the treatment of thrombosis.
dabigatran etexilate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AE07 - dabigatran etexilate : Belongs to the class of direct thrombin inhibitors. Used in the treatment of thrombosis.
dabigatran etexilate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AE07 - dabigatran etexilate : Belongs to the class of direct thrombin inhibitors. Used in the treatment of thrombosis.
idarucizumab
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 2 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu, Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
V03AB37 - idarucizumab : Belongs to the class of antidotes. Used to reverse anticoagulant effects of dabigatran.
pramipexole dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân loại ATC
N04BC05 - pramipexole : Belongs to the class of dopamine agonist. Used in the management of Parkinson's disease.
pramipexole dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân loại ATC
N04BC05 - pramipexole : Belongs to the class of dopamine agonist. Used in the management of Parkinson's disease.
pramipexole dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân loại ATC
N04BC05 - pramipexole : Belongs to the class of dopamine agonist. Used in the management of Parkinson's disease.
tiotropium bromide, olodaterol
Trình bày/Đóng gói
60 puff x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03AL06 - olodaterol and tiotropium bromide : Belongs to the class of combination of adrenergics with anticholinergics, that may also include a corticosteroid. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
tiotropium bromide monohydrate
Trình bày/Đóng gói
4 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03BB04 - tiotropium bromide : Belongs to the class of other inhalants used in the treatment of obstructive airway diseases, anticholinergics.
linagliptin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BH05 - linagliptin : Belongs to the class of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
metformin, linagliptin
Trình bày/Đóng gói
1 × 60's1 × 14's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD11 - metformin and linagliptin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
metformin, linagliptin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's1 × 14's1 × 60's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD11 - metformin and linagliptin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
metformin, linagliptin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's1 × 14's1 × 60's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD11 - metformin and linagliptin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
telmisartan, amlodipine besylate
Trình bày/Đóng gói
14 × 7's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09DB04 - telmisartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
telmisartan, amlodipine besilate
Trình bày/Đóng gói
14 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09DB04 - telmisartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
telmisartan, amlodipine besylate
Trình bày/Đóng gói
14 × 7's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09DB04 - telmisartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in