DOMESCO

DOMESCO là công ty niêm yết được thành lập vào ngày 19/5/1989, là doanh nghiệp hoạt động trong ngành Dược, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị và kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế. Có cổ đông chiến lược là tập đoàn Dược phẩm Abbott đang hợp tác, hỗ trợ DOMESCO trong các dự án nâng cấp hệ thống sản xuất, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Với lịch sử 33 năm xây dựng, phát triển, cùng slogan Vì chất lượng cuộc sống, DOMESCO luôn xem chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu và khẳng định vai trò tiên phong của mình "trở thành một trong những Công ty Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam" được Bộ Y tế, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức và khách hàng ghi nhận. DOMESCO đang tiếp tục phát triển hệ thống phân phối tới các nước trong khu vực và thế giới.
Địa chỉ
No. 66, Highway 30,
My Phu ward, Cao Lanh city,  
Dong Thap Province ,  Vietnam  
Thông tin liên hệ
Tel: (+84-277) 3852 278, (+84-277) 3859 370
Các địa chỉ khác
Office 2:
No. 37, Thanh Thai St,
Ward 14, Dist 10,  
Ho Chi Minh City ,  Vietnam  
Tel: (+84-28) 3865 4185, (+84-28) 3865 5287, (+84-28) 3865 2599, (+84-28) 3864 9030
Dong Thap branch:
No. 32, Le Anh Xuan St,
ward 2, Cao Lanh city,  
Dong Thap Province ,  Vietnam  
Tel: (+84-277) 3852 686
An Giang branch:
No. 44, Ly Thai To St,
My Xuyen ward,
Long Xuyen city,  
An Giang Province ,  Vietnam  
Tel: (+84-296) 3959 147, (+84-296) 3959 149
Tay Nguyen branch:
No. 29, A1 St,
Vinh Diem Trung urban area,
Vinh Hiep commune,
Nha Trang city,  
Khanh Hoa Province ,  Vietnam  
Tel: (+84-258) 6251 333, (+84-258) 6254 111
Ha Noi branch:
No. 23N7A,
Trung Hoa - Nhan Chinh urban area,
Nhan Chinh ward,
Thanh Xuan dist,  
Ha Noi ,  Vietnam  
Tel: (+84-24) 3556 8557, (+84-24) 3556 8558
Ho Chi Minh branch:
No. 24A-24B, Trung Tam St,
Tan Tao Industrial Park,
Tan Tao A ward,
Binh Tan dist,  
Ho Chi Minh City ,  Vietnam  
Tel: (+84-28) 5425 7687, (+84-28) 5425 7688, (+84-28) 5425 7689
Can Tho branch:
325B - 325C, Population Area 91B,
An Khanh ward,
Ninh Kieu dist,  
Can Tho City ,  Vietnam  
Tel: (+84-292) 3780 359, (+84-292) 3782 082, (+84-292) 6252 037
Mien Dong branch:
No. 144-146, N4 St,
Lien Ke population area,
Quarter 1, Buu Long ward,
Bien Hoa city,  
Dong Nai Province ,  Vietnam  
Tel: (+84-251) 3953 250
Da Nang branch:
No. 77, Ly Thai Tong St,
Thanh Khe Tay ward,
Thanh Khe dist,  
Da Nang City ,  Vietnam  
Tel: (+84-236) 2244 812, (+84-236) 3760 789
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in