HASAN-DERMAPHARM CO., LTD.

Giới thiệu sản phẩm của Hasan-Dermapharm
alfuzosin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị các rối loạn ở bàng quang & tuyến tiền liệt
Phân loại ATC
G04CA01 - alfuzosin : Belongs to the class of alpha-adrenoreceptor antagonists. Used in the treatment of benign prostatic hypertrophy.
alendronic acid
Trình bày/Đóng gói
2 × 2's10 × 2's5 × 2's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BA04 - alendronic acid : Belongs to the class of bisphosphonates. Used in the treatment of bone diseases.
alendronic acid, colecalciferol
Trình bày/Đóng gói
4 × 2's2 × 2's10 × 2's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BB03 - alendronic acid and colecalciferol : Belongs to the class bisphosphonates, combinations. Used in the treatment of bone diseases.
atorvastatin
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AA05 - atorvastatin : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors. Used in the treatment of hyperlipidemia.
atorvastatin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AA05 - atorvastatin : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors. Used in the treatment of hyperlipidemia.
bisoprolol hemifumarate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AB07 - bisoprolol : Belongs to the class of selective beta-blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
bisoprolol hemifumarate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AB07 - bisoprolol : Belongs to the class of selective beta-blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
lercanidipine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
8 × 15's2 × 15's4 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C08CA13 - lercanidipine : Belongs to the class of dihydropyridine derivative selective calcium-channel blockers with mainly vascular effects. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
lercanidipine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C08CA13 - lercanidipine : Belongs to the class of dihydropyridine derivative selective calcium-channel blockers with mainly vascular effects. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
ebastine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX22 - ebastine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
ebastine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX22 - ebastine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
hyoscine butylbromide
Trình bày/Đóng gói
5 × 20's10 × 20's3 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Phân loại ATC
A03BB01 - butylscopolamine : Belongs to the class of belladonna alkaloids, semisynthetic, quaternary ammonium compounds. Used in the treatment of functional gastrointestinal disorders.
hyoscine butylbromide
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Phân loại ATC
A03BB01 - butylscopolamine : Belongs to the class of belladonna alkaloids, semisynthetic, quaternary ammonium compounds. Used in the treatment of functional gastrointestinal disorders.
colecalciferol, calcium carbonate
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's5 × 10's10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Calci/ Phối hợp vitamin với calci
Phân loại ATC
A12AX - Calcium, combinations with vitamin D and/or other drugs : Used as dietary supplements.
carvedilol
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AG02 - carvedilol : Belongs to the class of alpha and beta blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
calcium lactate pentahydrate
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Calci/ Phối hợp vitamin với calci
Phân loại ATC
A12AA05 - calcium lactate : Belongs to the class of calcium-containing preparations. Used as dietary supplements.
clopidogrel
Trình bày/Đóng gói
7 × 14's3 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AC04 - clopidogrel : Belongs to the class of platelet aggregation inhibitors excluding heparin. Used in the treatment of thrombosis.
irbesartan, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's10 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA04 - irbesartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
metformin, glimepiride
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD02 - metformin and sulfonylureas : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
deferiprone
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
V03AC02 - deferiprone : Belongs to the class of iron chelating agents. Used in iron overload.
thiocolchicoside
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX05 - thiocolchicoside : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
thiocolchicoside
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's5 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX05 - thiocolchicoside : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's1 × 10's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BA02 - metformin : Belongs to the class of biguanides. Used in the treatment of diabetes.
metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's10 × 10's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BA02 - metformin : Belongs to the class of biguanides. Used in the treatment of diabetes.
tranexamic acid
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02AA02 - tranexamic acid : Belongs to the class of amino acid antifibrinolytics. Used in the treatment of hemorrhage.
gabapentin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đau do bệnh lý thần kinh, Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N02BF01 - gabapentin : Belongs to the class of gabapentinoids. Used to relieve pain and other conditions.
ursodeoxycholic acid
Trình bày/Đóng gói
3 × 20's5 × 20's10 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan
Phân loại ATC
A05AA02 - ursodeoxycholic acid : Belongs to the class of bile acids. Used in bile therapy.
ursodeoxycholic acid
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan
Phân loại ATC
A05AA02 - ursodeoxycholic acid : Belongs to the class of bile acids. Used in bile therapy.
ursodeoxycholic acid
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan
Phân loại ATC
A05AA02 - ursodeoxycholic acid : Belongs to the class of bile acids. Used in bile therapy.
aluminium hydroxide, magnesium hydroxide
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 30 × 1's10 mL x 20 × 1's10 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02AB10 - combinations : Belongs to the class of aluminium-containing antacids.
clotrimazole, gentamicin sulfate, betamethasone dipropionate
Trình bày/Đóng gói
10 g x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng khuẩn có corticoid dùng tại chỗ
Phân loại ATC
D07CC01 - betamethasone and antibiotics : Belongs to the class of potent (group III) corticosteroids, in combination with antibiotics. Used in the treatment of dermatological diseases.
galantamine
Trình bày/Đóng gói
3 × 14's10 × 14's5 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh
Phân loại ATC
N06DA04 - galantamine : Belongs to the class of anticholinesterases. Used in the management of dementia.
galantamine
Trình bày/Đóng gói
10 × 14's5 × 14's3 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh
Phân loại ATC
N06DA04 - galantamine : Belongs to the class of anticholinesterases. Used in the management of dementia.
gliclazide
Trình bày/Đóng gói
10 × 30's2 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB09 - gliclazide : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
gliclazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB09 - gliclazide : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
valsartan
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's5 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA03 - valsartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA03 - valsartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
paroxetine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's5 × 10's3 × 5's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm, Thuốc giải lo âu
Phân loại ATC
N06AB05 - paroxetine : Belongs to the class of selective serotonin reuptake inhibitors. Used in the management of depression.
paroxetine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 5's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm, Thuốc giải lo âu
Phân loại ATC
N06AB05 - paroxetine : Belongs to the class of selective serotonin reuptake inhibitors. Used in the management of depression.
glibenclamide, metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's8 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD02 - metformin and sulfonylureas : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
glibenclamide, metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's8 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD02 - metformin and sulfonylureas : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
acarbose
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's10 × 10's3 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BF01 - acarbose : Belongs to the class of alpha glucosidase inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
acarbose
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's10 × 10's3 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BF01 - acarbose : Belongs to the class of alpha glucosidase inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
itraconazole
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's3 × 10's1 × 4's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng nấm
Phân loại ATC
J02AC02 - itraconazole : Belongs to the class of triazole and tetrazole derivatives. Used in the systemic treatment of mycotic infections.
isosorbide-5-mononitrate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01DA14 - isosorbide mononitrate : Belongs to the class of organic nitrate vasodilators. Used in the treatment of cardiac disease.
levosulpiride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống loạn thần
Phân loại ATC
N05AL07 - levosulpiride : Belongs to the class of benzamides antipsychotics.
levetiracetam
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's5 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AX14 - levetiracetam : Belongs to the class of other antiepileptics.
bambuterol hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's5 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03CC12 - bambuterol : Belongs to the class of adrenergics for systemic use, selective beta-2-adrenoreceptor agonists. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
bambuterol hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03CC12 - bambuterol : Belongs to the class of adrenergics for systemic use, selective beta-2-adrenoreceptor agonists. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
levodopa, carbidopa
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân loại ATC
N04BA02 - levodopa and decarboxylase inhibitor : Belongs to the class of dopa and dopa derivative dopaminergic agents. Used in the management of Parkinson's disease.
levodopa, carbidopa
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân loại ATC
N04BA02 - levodopa and decarboxylase inhibitor : Belongs to the class of dopa and dopa derivative dopaminergic agents. Used in the management of Parkinson's disease.
glimepiride
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB12 - glimepiride : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
glimepiride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB12 - glimepiride : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
fenofibrate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AB05 - fenofibrate : Belongs to the class of fibrates. Used in the treatment of hyperlipidemia.
methocarbamol
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BA03 - methocarbamol : Belongs to the class of carbamic esters. Used as centrally-acting muscle relaxants.
nebivolol
Trình bày/Đóng gói
3 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AB12 - nebivolol : Belongs to the class of selective beta-blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
felodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C08CA02 - felodipine : Belongs to the class of dihydropyridine derivative selective calcium-channel blockers with mainly vascular effects. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
betahistine dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 20's5 × 20's10 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc trị chóng mặt
Phân loại ATC
N07CA01 - betahistine : Belongs to the class of antivertigo preparations.
betahistine dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
5 × 20's10 × 20's3 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc trị chóng mặt
Phân loại ATC
N07CA01 - betahistine : Belongs to the class of antivertigo preparations.
telmisartan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA07 - telmisartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
telmisartan, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA07 - telmisartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
telmisartan, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's5 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA07 - telmisartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
telmisartan, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA07 - telmisartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
Saccharomyces boulardii
Trình bày/Đóng gói
1 g x 30 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07FA02 - saccharomyces boulardii : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.
dihydroergotamine mesylate
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đau nửa đầu
Phân loại ATC
N02CA01 - dihydroergotamine : Belongs to the class of ergot alkaloids preparations. Used to relieve migraine.
sodium valproate
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's10 × 10's20 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AG01 - valproic acid : Belongs to the class of fatty acid derivatives antiepileptic.
ticagrelor
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AC24 - ticagrelor : Belongs to the class of platelet aggregation inhibitors excluding heparin. Used in the treatment of thrombosis.
ticagrelor
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AC24 - ticagrelor : Belongs to the class of platelet aggregation inhibitors excluding heparin. Used in the treatment of thrombosis.
bosentan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác
Phân loại ATC
C02KX01 - bosentan : Belongs to the class of other antihypertensives. Used in the treatment of pulmonary arterial hypertension.
bosentan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's1 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác
Phân loại ATC
C02KX01 - bosentan : Belongs to the class of other antihypertensives. Used in the treatment of pulmonary arterial hypertension.
tizanidine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's5 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX02 - tizanidine : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
tizanidine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX02 - tizanidine : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
pregabalin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N02BF02 - pregabalin : Belongs to the class of gabapentinoids. Used to relieve pain and other conditions.
rebamipide
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02BX14 - rebamipide : Belongs to the class of other drugs used in the treatment of peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GERD).
prucalopride
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc nhuận trường, thuốc xổ
Phân loại ATC
A06AX05 - prucalopride : Belongs to the class of other laxatives.
simvastatin, ezetimibe
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BA02 - simvastatin and ezetimibe : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors in combination with other lipid modifying agents. Used in the treatment of hyperlipidemia.
rosuvastatin
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AA07 - rosuvastatin : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors. Used in the treatment of hyperlipidemia.
rosuvastatin
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AA07 - rosuvastatin : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors. Used in the treatment of hyperlipidemia.
furosemide, spironolactone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C03EB01 - furosemide and potassium-sparing agents : Belongs to the class of high-ceiling diuretics in combination with potassium-sparing agents. Used as diuretics.
furosemide, spironolactone
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C03EB01 - furosemide and potassium-sparing agents : Belongs to the class of high-ceiling diuretics in combination with potassium-sparing agents. Used as diuretics.
mirtazapine
Trình bày/Đóng gói
10 × 14's5 × 14's2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Phân loại ATC
N06AX11 - mirtazapine : Belongs to the class of other antidepressants.
vildagliptin
Trình bày/Đóng gói
10 × 14's3 × 14's5 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BH02 - vildagliptin : Belongs to the class of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
perindopril tert-butylamine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
5 × 30's3 × 30's10 × 30's1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BA04 - perindopril and diuretics : Belongs to the class of ACE inhibitors in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
perindopril tert-butylamine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
5 × 30's1 × 30's10 × 30's3 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BA04 - perindopril and diuretics : Belongs to the class of ACE inhibitors in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
etoricoxib
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's5 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AH05 - etoricoxib : Belongs to the class of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products, coxibs.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in