Nafarma

KERN PHARMA S.L.

Giới thiệu sản phẩm của Kern Pharma
candesartan cilexetil
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA06 - candesartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
candesartan cilexetil
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA06 - candesartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
sulpiride
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc chống loạn thần, Thuốc giải lo âu
Phân loại ATC
N05AL01 - sulpiride : Belongs to the class of benzamides antipsychotics.
diosmin, hesperidin
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị viêm tĩnh mạch & giãn tĩnh mạch, Thuốc trị bệnh vùng hậu môn trực tràng
Phân loại ATC
C05CA53 - diosmin, combinations : Belongs to the class of bioflavonoids used as capillary stabilizing agents.
Phân phối bởi Nafarma
candesartan cilexetil
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA06 - candesartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
candesartan cilexetil
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA06 - candesartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
sulpiride
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc chống loạn thần, Thuốc giải lo âu
Phân loại ATC
N05AL01 - sulpiride : Belongs to the class of benzamides antipsychotics.
diosmin, hesperidin
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị viêm tĩnh mạch & giãn tĩnh mạch, Thuốc trị bệnh vùng hậu môn trực tràng
Phân loại ATC
C05CA53 - diosmin, combinations : Belongs to the class of bioflavonoids used as capillary stabilizing agents.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in