Firson
Green Cross Corp.
Kedrion
Stellapharm

KHUONG DUY PHARMACEUTICAL CO, LTD

Phân phối cho Firson
allantoin, tocopherol, allium cepa extract
Trình bày/Đóng gói
12 g x 1's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm da liễu khác
Phân phối cho Green Cross Corp.
human immunoglobulin G
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Phân loại ATC
J06BA02 - immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. : Belongs to the class of normal human immunoglobulins. Used in passive immunizations.
Phân phối cho Kedrion
immunoglobulin, hepatitis B
Trình bày/Đóng gói
1 mL x 1's3 mL x 1's
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Phân loại ATC
J06BB04 - hepatitis B immunoglobulin : Belongs to the class of specific immunoglobulins. Used in passive immunizations.
immunoglobulin, normal (human)
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's200 mL x 1's20 mL x 1's100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Phân loại ATC
J06BA02 - immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. : Belongs to the class of normal human immunoglobulins. Used in passive immunizations.
Phân phối cho Stellapharm
aceclofenac
Trình bày/Đóng gói
500's10 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AB16 - aceclofenac : Belongs to the class of acetic acid derivatives and related substances of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
acyclovir
Trình bày/Đóng gói
10 × 5's5 × 5's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus
Phân loại ATC
J05AB01 - aciclovir : Belongs to the class of nucleosides and nucleotides excluding reverse transcriptase inhibitors. Used in the systemic treatment of viral infections.
acyclovir
Trình bày/Đóng gói
10 × 5's7 × 5's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus
Phân loại ATC
J05AB01 - aciclovir : Belongs to the class of nucleosides and nucleotides excluding reverse transcriptase inhibitors. Used in the systemic treatment of viral infections.
acyclovir
Trình bày/Đóng gói
10 × 5's7 × 5's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus
Phân loại ATC
J05AB01 - aciclovir : Belongs to the class of nucleosides and nucleotides excluding reverse transcriptase inhibitors. Used in the systemic treatment of viral infections.
acyclovir
Trình bày/Đóng gói
5 g x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus dùng tại chỗ
Phân loại ATC
D06BB03 - aciclovir : Belongs to the class of topical antivirals used in the treatment of dermatological diseases.
azithromycin
Trình bày/Đóng gói
1.5 g x 6 × 1's
Phân loại MIMS
Macrolid
Phân loại ATC
J01FA10 - azithromycin : Belongs to the class of macrolides. Used in the systemic treatment of infections.
azithromycin
Trình bày/Đóng gói
1 × 8's1 × 10's1 × 6's1 × 3's
Phân loại MIMS
Macrolid
Phân loại ATC
J01FA10 - azithromycin : Belongs to the class of macrolides. Used in the systemic treatment of infections.
azithromycin
Trình bày/Đóng gói
1 × 6's1 × 100's10 × 6's
Phân loại MIMS
Macrolid
Phân loại ATC
J01FA10 - azithromycin : Belongs to the class of macrolides. Used in the systemic treatment of infections.
vitamin B1, calcium, vitamin B2, vitamin C, vitamin B12, magnesium, vitamin PP, vitamin B8, vitamin B5, vitamin B6
Trình bày/Đóng gói
2 × 4's5 × 4's1 × 10's4 × 4's
Phân loại MIMS
Vitamin Nhóm B/ Vitamin nhóm B, C kết hợp
Phân loại ATC
A11AA03 - multivitamins and other minerals, incl. combinations : Belongs to the class of multivitamins with minerals. Used as dietary supplements.
carvedilol
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's30's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AG02 - carvedilol : Belongs to the class of alpha and beta blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
carvedilol
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AG02 - carvedilol : Belongs to the class of alpha and beta blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
clarithromycin
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's
Phân loại MIMS
Macrolid
Phân loại ATC
J01FA09 - clarithromycin : Belongs to the class of macrolides. Used in the systemic treatment of infections.
clarithromycin
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's2 × 7's
Phân loại MIMS
Macrolid
Phân loại ATC
J01FA09 - clarithromycin : Belongs to the class of macrolides. Used in the systemic treatment of infections.
clopidogrel
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AC04 - clopidogrel : Belongs to the class of platelet aggregation inhibitors excluding heparin. Used in the treatment of thrombosis.
dibencozide
Trình bày/Đóng gói
1.5 g x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Vitamin Nhóm B/ Vitamin nhóm B, C kết hợp
Phân loại ATC
B03BA04 - cobamamide : Belongs to the class of vitamin B12 (cyanocobalamin and analogues). Used in the treatment of anemia.
felodipin
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C08CA02 - felodipine : Belongs to the class of dihydropyridine derivative selective calcium-channel blockers with mainly vascular effects. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
fenofibrate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AB05 - fenofibrate : Belongs to the class of fibrates. Used in the treatment of hyperlipidemia.
fenofibrate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AB05 - fenofibrate : Belongs to the class of fibrates. Used in the treatment of hyperlipidemia.
fenofibrate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AB05 - fenofibrate : Belongs to the class of fibrates. Used in the treatment of hyperlipidemia.
fenofibrate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AB05 - fenofibrate : Belongs to the class of fibrates. Used in the treatment of hyperlipidemia.
fexofenadine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX26 - fexofenadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
fexofenadine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX26 - fexofenadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
fluconazole
Trình bày/Đóng gói
1's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng nấm
Phân loại ATC
J02AC01 - fluconazole : Belongs to the class of triazole and tetrazole derivatives. Used in the systemic treatment of mycotic infections.
gemfibrozil
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AB04 - gemfibrozil : Belongs to the class of fibrates. Used in the treatment of hyperlipidemia.
glimepiride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB12 - glimepiride : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
glimepiride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB12 - glimepiride : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
itraconazole
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's1 × 30's1 × 6's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng nấm
Phân loại ATC
J02AC02 - itraconazole : Belongs to the class of triazole and tetrazole derivatives. Used in the systemic treatment of mycotic infections.
phosphorus, vitamin B1, calcium, vitamin B2, D-panthenol, lysine hydrochloride, vitamin PP, vitamin E, vitamin B6, vitamin D3
Trình bày/Đóng gói
60 mL x 1's120 mL x 1's
Phân loại MIMS
Vitamin & khoáng chất trong nhi khoa
Phân loại ATC
V06DE - Amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations : Used as general nutrients.
/vietnam/image/info/kidviton syr/120 ml?id=de2260a3-ae9d-41b5-ab58-a11201226f3e
/vietnam/image/info/kidviton syr/60 ml?id=e073dc5d-5eef-4085-97ed-a2680100a50a
lactulose
Trình bày/Đóng gói
15 mL x 20 × 1's225 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc nhuận trường, thuốc xổ
Phân loại ATC
A06AD11 - lactulose : Belongs to the class of osmotically acting laxatives.
lamivudine
Trình bày/Đóng gói
1 × 100's1 × 30's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus
Phân loại ATC
J05AF05 - lamivudine : Belongs to the class of nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors. Used in the systemic treatment of viral infections.
lercanidipine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C08CA13 - lercanidipine : Belongs to the class of dihydropyridine derivative selective calcium-channel blockers with mainly vascular effects. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
lercanidipine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C08CA13 - lercanidipine : Belongs to the class of dihydropyridine derivative selective calcium-channel blockers with mainly vascular effects. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
atorvastatin calcium
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AA05 - atorvastatin : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors. Used in the treatment of hyperlipidemia.
atorvastatin calcium
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AA05 - atorvastatin : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors. Used in the treatment of hyperlipidemia.
desloratadine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX27 - desloratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
loratadine
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's60 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX13 - loratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA01 - losartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA01 - losartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BA02 - metformin : Belongs to the class of biguanides. Used in the treatment of diabetes.
metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BA02 - metformin : Belongs to the class of biguanides. Used in the treatment of diabetes.
metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
4 × 15's6 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BA02 - metformin : Belongs to the class of biguanides. Used in the treatment of diabetes.
mifepristone
Trình bày/Đóng gói
1's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc uống ngừa thai
Phân loại ATC
G03XB01 - mifepristone : Belongs to the class of antiprogestogens.
mirtazapine
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Phân loại ATC
N06AX11 - mirtazapine : Belongs to the class of other antidepressants.
nebivolol hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AB12 - nebivolol : Belongs to the class of selective beta-blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
indapamide hemihydrate
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's2 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C03BA11 - indapamide : Belongs to the class of low-ceiling sulfonamide diuretics.
pantoprazole
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's4 × 7's2 × 7's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02BC02 - pantoprazole : Belongs to the class of proton pump inhibitors. Used in the treatment of peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GERD).
pantoprazole
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's5 × 10's4 × 7's2 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02BC02 - pantoprazole : Belongs to the class of proton pump inhibitors. Used in the treatment of peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GERD).
piracetam
Trình bày/Đóng gói
10's100's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
N06BX03 - piracetam : Belongs to the class of other psychostimulants and nootropics.
piracetam
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
N06BX03 - piracetam : Belongs to the class of other psychostimulants and nootropics.
piracetam
Trình bày/Đóng gói
6 × 15's1 × 100's9 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
N06BX03 - piracetam : Belongs to the class of other psychostimulants and nootropics.
risperidone
Trình bày/Đóng gói
4 × 10's6 × 10's1 × 50's2 × 10's1 × 100's
Phân loại MIMS
Thuốc chống loạn thần
Phân loại ATC
N05AX08 - risperidone : Belongs to the class of other antipsychotics.
risperidone
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's4 × 10's1 × 100's1 × 50's2 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống loạn thần
Phân loại ATC
N05AX08 - risperidone : Belongs to the class of other antipsychotics.
ezetimibe
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10AX09 - ezetimibe : Belongs to the class of other lipid modifying agents.
acetylcysteine
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's4 × 4's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác có tác dụng trên hệ hô hấp, Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
R05CB01 - acetylcysteine : Belongs to the class of mucolytics. Used in the treatment of wet cough.
acetylcysteine
Trình bày/Đóng gói
4 × 4's1 × 10's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác có tác dụng trên hệ hô hấp, Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
R05CB01 - acetylcysteine : Belongs to the class of mucolytics. Used in the treatment of wet cough.
clotrimazole
Trình bày/Đóng gói
1 × 6's
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo
Phân loại ATC
G01AF02 - clotrimazole : Belongs to the class of imidazole derivative antiinfectives. Used in the treatment of gynecological infections.
clotrimazole
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo
Phân loại ATC
G01AF02 - clotrimazole : Belongs to the class of imidazole derivative antiinfectives. Used in the treatment of gynecological infections.
tadalafil
Trình bày/Đóng gói
1 × 2's1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn cương và rối loạn xuất tinh
Phân loại ATC
G04BE08 - tadalafil : Belongs to the class of drugs used in erectile dysfunction.
tadalafil
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn cương và rối loạn xuất tinh
Phân loại ATC
G04BE08 - tadalafil : Belongs to the class of drugs used in erectile dysfunction.
tadalafil
Trình bày/Đóng gói
1 × 2's1 × 10's2 × 14's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn cương và rối loạn xuất tinh
Phân loại ATC
G04BE08 - tadalafil : Belongs to the class of drugs used in erectile dysfunction.
tenofovir disoproxil fumarate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus
Phân loại ATC
J05AF07 - tenofovir disoproxil : Belongs to the class of nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors. Used in the systemic treatment of viral infections.
terbinafine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
10 g x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ
Phân loại ATC
D01AE15 - terbinafine : Belongs to the class of other antifungals for topical use.
valsartan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA03 - valsartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA03 - valsartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA03 - valsartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
venlafaxine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Phân loại ATC
N06AX16 - venlafaxine : Belongs to the class of other antidepressants.
venlafaxine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Phân loại ATC
N06AX16 - venlafaxine : Belongs to the class of other antidepressants.
zopiclone
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc ngủ & thuốc an thần
Phân loại ATC
N05CF01 - zopiclone : Belongs to the class of benzodiazepine related agents. Used as hypnotics and sedatives.
Other products of Khuong Duy

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in