Alifarm
Dexa Medica
PT Pyridam Farma TBK

KING POWDER CO, LTD

Phân phối cho Alifarm
lactobacillus plantarum
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA01 - lactic acid producing organisms : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.
Phân phối cho Dexa Medica
glimepiride
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB12 - glimepiride : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
methylprednisolone
Trình bày/Đóng gói
5 × 6's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
methylprednisolone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
domperidone
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03FA03 - domperidone : Belongs to the class of propulsives. Used in the treatment of functional gastrointestinal disorders.
itraconazole
Trình bày/Đóng gói
3 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng nấm
Phân loại ATC
J02AC02 - itraconazole : Belongs to the class of triazole and tetrazole derivatives. Used in the systemic treatment of mycotic infections.
erdosteine
Trình bày/Đóng gói
60 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Phân loại ATC
R05CB15 - erdosteine : Belongs to the class of mucolytics. Used in the treatment of wet cough.
erdosteine
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Phân loại ATC
R05CB15 - erdosteine : Belongs to the class of mucolytics. Used in the treatment of wet cough.
Phân phối cho PT Pyridam Farma TBK
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
Other products of KP PHARMA

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in