Sandoz GmbH
Phytopharma
Alcon
Sandoz

NOVARTIS VIETNAM CO., LTD

Giới thiệu sản phẩm của Novartis Pharma
zoledronic acid
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BA08 - zoledronic acid : Belongs to the class of bisphosphonates. Used in the treatment of bone diseases.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
diclofenac potassium
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AB05 - diclofenac : Belongs to the class of acetic acid derivatives and related substances of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
diclofenac potassium
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AB05 - diclofenac : Belongs to the class of acetic acid derivatives and related substances of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
valsartan, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA03 - valsartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA03 - valsartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA03 - valsartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA03 - valsartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, amlodipine besylate
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09DB01 - valsartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, amlodipine besylate
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09DB01 - valsartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, amlodipine, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc đối kháng calci, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DX01 - valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs), other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, amlodipine, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc đối kháng calci, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DX01 - valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs), other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
deferasirox
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
V03AC03 - deferasirox : Belongs to the class of iron chelating agents. Used in the management of chronic iron overload associated with blood transfusion.
deferasirox
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
V03AC03 - deferasirox : Belongs to the class of iron chelating agents. Used in the management of chronic iron overload associated with blood transfusion.
secukinumab
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng, Thuốc ức chế miễn dịch, Thuốc trị vẩy nến, tăng tiết bã nhờn & vảy cá
Phân loại ATC
L04AC10 - secukinumab : Belongs to the class of interleukin inhibitors. Used as immunosuppressants.
vildagliptin
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BH02 - vildagliptin : Belongs to the class of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
metformin hydrochloride, vildagliptin
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD08 - metformin and vildagliptin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
metformin hydrochloride, vildagliptin
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD08 - metformin and vildagliptin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
metformin hydrochloride, vildagliptin
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD08 - metformin and vildagliptin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
deferasirox
Trình bày/Đóng gói
9 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
V03AC03 - deferasirox : Belongs to the class of iron chelating agents. Used in the management of chronic iron overload associated with blood transfusion.
deferasirox
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's9 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
V03AC03 - deferasirox : Belongs to the class of iron chelating agents. Used in the management of chronic iron overload associated with blood transfusion.
deferasirox
Trình bày/Đóng gói
9 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giải độc & khử độc
Phân loại ATC
V03AC03 - deferasirox : Belongs to the class of iron chelating agents. Used in the management of chronic iron overload associated with blood transfusion.
ruxolitinib
Trình bày/Đóng gói
1 × 14's4 × 14's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EJ01 - ruxolitinib : Belongs to the class of Janus-associated kinase (JAK) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
ruxolitinib
Trình bày/Đóng gói
4 × 14's1 × 14's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EJ01 - ruxolitinib : Belongs to the class of Janus-associated kinase (JAK) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
ribociclib
Trình bày/Đóng gói
1 × 21's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EF02 - ribociclib : Belongs to the class of cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
ranibizumab
Trình bày/Đóng gói
0.17 mL x 1's0.23 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc nhãn khoa khác
Phân loại ATC
S01LA04 - ranibizumab : Belongs to the class antineovasculatisation agents. Used in the management of neovascular macular degeneration.
indacaterol maleate
Trình bày/Đóng gói
(kèm dụng cụ hít Onbrez Breezhaler) 3 × 10's (kèm dụng cụ hít Onbrez Breezhaler) 1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03AC18 - indacaterol : Belongs to the class of adrenergic inhalants, selective beta-2-adrenoreceptor agonists. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
indacaterol maleate
Trình bày/Đóng gói
(kèm dụng cụ hít Onbrez Breezhaler) 1 × 10's (kèm dụng cụ hít Onbrez Breezhaler) 3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03AC18 - indacaterol : Belongs to the class of adrenergic inhalants, selective beta-2-adrenoreceptor agonists. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
eltrombopag
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BX05 - eltrombopag : Belongs to the class of other systemic hemostatics. Used in the treatment of hemorrhage.
eltrombopag
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BX05 - eltrombopag : Belongs to the class of other systemic hemostatics. Used in the treatment of hemorrhage.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
10 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
20 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
30 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
glycopyrronium
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03BB06 - glycopyrronium bromide : Belongs to the class of other inhalants used in the treatment of obstructive airway diseases, anticholinergics.
ceritinib
Trình bày/Đóng gói
3 × 5 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01ED02 - ceritinib : Belongs to the class of anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
nilotinib
Trình bày/Đóng gói
7 × 4's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EA03 - nilotinib : Belongs to the class of BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
carbamazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF01 - carbamazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
carbamazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF01 - carbamazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
oxcarbazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF02 - oxcarbazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
oxcarbazepine
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF02 - oxcarbazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
indacaterol, glycopyrronium
Trình bày/Đóng gói
1 × 6's2 × 6's5 × 6's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03AL04 - indacaterol and glycopyrronium bromide : Belongs to the class of combination of adrenergics with anticholinergics, that may also include a corticosteroid. Used in the treatment of obstructive airway diseases.
valsartan, sacubitril
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DX04 - valsartan and sacubitril : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs), other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, sacubitril
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DX04 - valsartan and sacubitril : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs), other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, sacubitril
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DX04 - valsartan and sacubitril : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs), other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
diclofenac sodium
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AB05 - diclofenac : Belongs to the class of acetic acid derivatives and related substances of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
diclofenac sodium
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AB05 - diclofenac : Belongs to the class of acetic acid derivatives and related substances of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
diclofenac sodium
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AB05 - diclofenac : Belongs to the class of acetic acid derivatives and related substances of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
diclofenac sodium
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AB05 - diclofenac : Belongs to the class of acetic acid derivatives and related substances of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
diclofenac sodium
Trình bày/Đóng gói
1 × 5's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AB05 - diclofenac : Belongs to the class of acetic acid derivatives and related substances of non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
pazopanib
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EX03 - pazopanib : Belongs to the class of other protein kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
pazopanib
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EX03 - pazopanib : Belongs to the class of other protein kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
omalizumab
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng, Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DX05 - omalizumab : Belongs to the class of other systemic drugs used in the treatment of obstructive airway diseases.
Phân phối cho Sandoz GmbH
filgrastim
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Trị liệu chăm sóc nâng đỡ, Các tác nhân tạo máu
Phân loại ATC
L03AA02 - filgrastim : Belongs to the class of colony stimulating factors. Used as immunostimulants.
filgrastim
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Trị liệu chăm sóc nâng đỡ, Các tác nhân tạo máu
Phân loại ATC
L03AA02 - filgrastim : Belongs to the class of colony stimulating factors. Used as immunostimulants.
Phân phối bởi Phytopharma
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
ranibizumab
Trình bày/Đóng gói
0.17 mL x 1's0.23 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc nhãn khoa khác
Phân loại ATC
S01LA04 - ranibizumab : Belongs to the class antineovasculatisation agents. Used in the management of neovascular macular degeneration.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
10 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
20 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
30 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
nilotinib
Trình bày/Đóng gói
7 × 4's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EA03 - nilotinib : Belongs to the class of BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
carbamazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF01 - carbamazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
carbamazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF01 - carbamazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
oxcarbazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF02 - oxcarbazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
oxcarbazepine
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF02 - oxcarbazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
Tiếp thị cho Alcon
brinzolamide, timolol
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân loại ATC
S01ED51 - timolol, combinations : Belongs to the class of beta blocking agents. Used in the treatment of glaucoma.
brinzolamide
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân loại ATC
S01EC04 - brinzolamide : Belongs to the class of carbonic anhydrase inhibitors. Used in the treatment of glaucoma.
travoprost, timolol
Trình bày/Đóng gói
2.5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân loại ATC
S01ED51 - timolol, combinations : Belongs to the class of beta blocking agents. Used in the treatment of glaucoma.
brimonidine tartrate, brinzolamide
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân loại ATC
S01EC54 - brinzolamide, combinations : Belongs to the class of carbonic anhydrase inhibitors. Used in the treatment of glaucoma.
travoprost
Trình bày/Đóng gói
2.5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân loại ATC
S01EE04 - travoprost : Belongs to the class of prostaglandin analogues. Used in the treatment of glaucoma.
Tiếp thị bởi Sandoz
zoledronic acid
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BA08 - zoledronic acid : Belongs to the class of bisphosphonates. Used in the treatment of bone diseases.
filgrastim
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Trị liệu chăm sóc nâng đỡ, Các tác nhân tạo máu
Phân loại ATC
L03AA02 - filgrastim : Belongs to the class of colony stimulating factors. Used as immunostimulants.
filgrastim
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Trị liệu chăm sóc nâng đỡ, Các tác nhân tạo máu
Phân loại ATC
L03AA02 - filgrastim : Belongs to the class of colony stimulating factors. Used as immunostimulants.
Other products of Novartis Pharma

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in