RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

Địa chỉ
Hồ Chí Minh:
Văn phòng Reckitt Benckiser
Phòng 401, Metropolitan Bldg
235 Đồng Khởi, Quận 1  
Ho Chi Minh City ,  Vietnam  
Thông tin liên hệ
Tel: (+84-28) 3824 5058
Fax: (+84-28) 3824 5059
Các địa chỉ khác
Hà Nội:
Văn phòng Reckitt Benckiser
Tầng 7, Tòa nhà văn phòng Eurowindow,
Số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự,
Quận Đống Đa  
Ha Noi ,  Vietnam  
Tel: (+84-24) 3934 1003
Fax: (+84-24) 3934 1004
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in