WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Giới thiệu sản phẩm của Wörwag Pharma
thioctic acid
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's6 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
A10X - OTHER DRUGS USED IN DIABETES : Used in the treatment of diabetes.
cyanocobalamin
Trình bày/Đóng gói
4 × 25's2 × 25's
Phân loại MIMS
Vitamin & khoáng chất (trước & sau sinh)/Thuốc trị thiếu máu
Phân loại ATC
B03BA01 - cyanocobalamin : Belongs to the class of vitamin B12 (cyanocobalamin and analogues). Used in the treatment of anemia.
ferrous sulfate, folic acid
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's10 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Vitamin & khoáng chất (trước & sau sinh)/Thuốc trị thiếu máu
Phân loại ATC
B03AD03 - ferrous sulfate : Belongs to the class of iron in combination with folic acid. Used in the treatment of anemia.
benfotiamine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Vitamin Nhóm B/ Vitamin nhóm B, C kết hợp
Phân loại ATC
A11DA03 - benfotiamine : Belongs to the class of vitamin B1. Used as dietary supplements.
pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, thiamine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
A11DB - Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12 : Used as dietary supplements.
silybum marianum dried extract
Trình bày/Đóng gói
4 × 25's
Phân loại MIMS
Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan
Phân loại ATC
A05BA - Liver therapy : Used in liver therapy.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in