AbbVie
AstraZeneca
Baxalta
Daiichi Sankyo
Ebewe Pharma
Salutas Pharma
Servier
Sumitomo Dainippon Pharma
Vifor Pharma

ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD.

Phân phối cho AbbVie
lopinavir, ritonavir
Trình bày/Đóng gói
1 × 120's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus
Phân loại ATC
J05AR10 - lopinavir and ritonavir : Belongs to the class of antivirals for treatment of HIV infections, combinations.
leuprorelin acetate
Trình bày/Đóng gói
11.25 mg x 1's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư
Phân loại ATC
L02AE02 - leuprorelin : Belongs to the class of gonadotropin releasing hormone analogues. Used in endocrine therapy.
leuprorelin acetate
Trình bày/Đóng gói
3.75 mg x 1's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư
Phân loại ATC
L02AE02 - leuprorelin : Belongs to the class of gonadotropin releasing hormone analogues. Used in endocrine therapy.
beractant
Trình bày/Đóng gói
4 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác có tác dụng trên hệ hô hấp
Phân loại ATC
R07AA - Lung surfactants : Used in the treatment of respiratory diseases.
Phân phối cho AstraZeneca
isosorbide 5-mononitrate
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01DA14 - isosorbide mononitrate : Belongs to the class of organic nitrate vasodilators. Used in the treatment of cardiac disease.
isosorbide 5-mononitrate
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01DA14 - isosorbide mononitrate : Belongs to the class of organic nitrate vasodilators. Used in the treatment of cardiac disease.
saxagliptin, metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD10 - metformin and saxagliptin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
saxagliptin, metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BD10 - metformin and saxagliptin : Belongs to the class of combinations of oral blood glucose lowering drugs. Used in the treatment of diabetes.
saxagliptin
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BH03 - saxagliptin : Belongs to the class of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
saxagliptin
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BH03 - saxagliptin : Belongs to the class of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors. Used in the treatment of diabetes.
felodipin
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C08CA02 - felodipine : Belongs to the class of dihydropyridine derivative selective calcium-channel blockers with mainly vascular effects. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
metoprolol tartrate, felodipine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07FB02 - metoprolol and felodipine : Belongs to the class of selective beta-blocking agents in combination with other antihypertensives. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
hydrochlorothiazide, lisinopril
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BA03 - lisinopril and diuretics : Belongs to the class of ACE inhibitors in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
Phân phối cho Baxalta
human albumin
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's
Phân loại MIMS
Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác
Phân loại ATC
B05AA01 - albumin : Belongs to the class of blood substitutes and plasma protein fractions. Used as blood substitutes.
Phân phối cho Daiichi Sankyo
levofloxacin
Trình bày/Đóng gói
5's
Phân loại MIMS
Quinolon
Phân loại ATC
J01MA12 - levofloxacin : Belongs to the class of fluoroquinolones. Used in the systemic treatment of infections.
levofloxacin
Trình bày/Đóng gói
5's
Phân loại MIMS
Quinolon
Phân loại ATC
J01MA12 - levofloxacin : Belongs to the class of fluoroquinolones. Used in the systemic treatment of infections.
levofloxacin
Trình bày/Đóng gói
5's
Phân loại MIMS
Quinolon
Phân loại ATC
J01MA12 - levofloxacin : Belongs to the class of fluoroquinolones. Used in the systemic treatment of infections.
levofloxacin
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's
Phân loại MIMS
Quinolon
Phân loại ATC
J01MA12 - levofloxacin : Belongs to the class of fluoroquinolones. Used in the systemic treatment of infections.
levofloxacin
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Quinolon
Phân loại ATC
J01MA12 - levofloxacin : Belongs to the class of fluoroquinolones. Used in the systemic treatment of infections.
levofloxacin
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Quinolon
Phân loại ATC
J01MA12 - levofloxacin : Belongs to the class of fluoroquinolones. Used in the systemic treatment of infections.
loxoprofen sodium
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
M01AE - Propionic acid derivatives : Used in the treatment of inflammation and rheumatism.
prasugrel
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AC22 - prasugrel : Belongs to the class of platelet aggregation inhibitors excluding heparin. Used in the treatment of thrombosis.
prasugrel
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
B01AC22 - prasugrel : Belongs to the class of platelet aggregation inhibitors excluding heparin. Used in the treatment of thrombosis.
tranexamic acid
Trình bày/Đóng gói
100's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02AA02 - tranexamic acid : Belongs to the class of amino acid antifibrinolytics. Used in the treatment of hemorrhage.
tranexamic acid
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02AA02 - tranexamic acid : Belongs to the class of amino acid antifibrinolytics. Used in the treatment of hemorrhage.
tranexamic acid
Trình bày/Đóng gói
100's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02AA02 - tranexamic acid : Belongs to the class of amino acid antifibrinolytics. Used in the treatment of hemorrhage.
Phân phối cho Ebewe Pharma
fluorouracil
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 1's20 mL x 1's5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01BC02 - fluorouracil : Belongs to the class of antimetabolites, pyrimidine analogues. Used in the treatment of cancer.
cisplatin
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's20 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01XA01 - cisplatin : Belongs to the class of platinum-containing antineoplastic agents. Used in the treatment of cancer.
docetaxel
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 1's8 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01CD02 - docetaxel : Belongs to the class of plant alkaloids and other natural products, taxanes. Used in the treatment of cancer.
doxorubicin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
25 mL x 1's5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01DB01 - doxorubicin : Belongs to the class of cytotoxic antibiotics, anthracyclines and related substances. Used in the treatment of cancer.
fludarabine phosphate
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01BB05 - fludarabine : Belongs to the class of antimetabolites, purine analogues. Used in the treatment of cancer.
fulvestrant
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 2 × 1's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư
Phân loại ATC
L02BA03 - fulvestrant : Belongs to the class of anti-estrogens. Used in treatment of neoplastic diseases.
methotrexate
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01BA01 - methotrexate : Belongs to the class of antimetabolites, folic acid analogues. Used in the treatment of cancer.
oxaliplatin
Trình bày/Đóng gói
20 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01XA03 - oxaliplatin : Belongs to the class of platinum-containing antineoplastic agents. Used in the treatment of cancer.
oxaliplatin
Trình bày/Đóng gói
30 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01XA03 - oxaliplatin : Belongs to the class of platinum-containing antineoplastic agents. Used in the treatment of cancer.
oxaliplatin
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01XA03 - oxaliplatin : Belongs to the class of platinum-containing antineoplastic agents. Used in the treatment of cancer.
paclitaxel
Trình bày/Đóng gói
16.7 mL x 1's5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01CD01 - paclitaxel : Belongs to the class of plant alkaloids and other natural products, taxanes. Used in the treatment of cancer.
vinorelbine
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01CA04 - vinorelbine : Belongs to the class of plant alkaloids and other natural products, vinca alkaloids and analogues. Used in the treatment of cancer.
Phân phối cho Salutas Pharma
bicalutamide
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư
Phân loại ATC
L02BB03 - bicalutamide : Belongs to the class of anti-androgens. Used in treatment of neoplastic diseases.
Phân phối cho Servier
indapamide
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc lợi tiểu, Thuốc trị tăng huyết áp khác
Phân loại ATC
C03BA11 - indapamide : Belongs to the class of low-ceiling sulfonamide diuretics.
trimetazidine dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01EB15 - trimetazidine : Belongs to the class of other cardiac preparations.
Phân phối cho Sumitomo Dainippon Pharma
meropenem
Trình bày/Đóng gói
30 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Các beta-lactam khác
Phân loại ATC
J01DH02 - meropenem : Belongs to the class of carbapenems. Used in the systemic treatment of infections.
meropenem
Trình bày/Đóng gói
20 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Các beta-lactam khác
Phân loại ATC
J01DH02 - meropenem : Belongs to the class of carbapenems. Used in the systemic treatment of infections.
Phân phối cho Vifor Pharma
folic acid, iron polymaltose
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Vitamin & khoáng chất (trước & sau sinh)/Thuốc trị thiếu máu
Phân loại ATC
B03AD04 - ferric oxide polymaltose complexes : Belongs to the class of iron in combination with folic acid. Used in the treatment of anemia.
Other products of Zuellig Pharma

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in