Aceclofenac STELLA 100mg

Aceclofenac STELLA 100mg Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

aceclofenac

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Cách dùng
Aceclofenac STELLA 100 mg được dùng bằng đường uống, uống nguyên viên thuốc với lượng đủ nước.
Khi sử dụng aceclofenac ở những người tình nguyện khỏe mạnh lúc đói và lúc no, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu mà không ảnh hưởng đến mức độ hấp thu aceclofenac.
Để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi, cần sử dụng aceclofenac ở liều hàng ngày thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Liều dùng
Người lớn: Liều khuyến cáo là 200 mg (2 viên) mỗi ngày, chia làm 2 lần, mỗi lần 100 mg, một viên uống vào buổi sáng và một viên uống vào buổi tối.
Trẻ em: Chưa có dữ liệu lâm sàng về việc sử dụng aceclofenac ở trẻ em, vì thế không khuyến cáo sử dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Người cao tuổi: Dược động học của aceclofenac không thay đổi ở bệnh nhân cao tuổi, nên không cần phải thay đổi liều hoặc tần số liều dùng.
Bệnh nhân suy gan: Cần giảm liều aceclofenac cho những bệnh nhân suy gan và liều dùng khởi đầu được đề nghị là 100 mg mỗi ngày.
Bệnh nhân suy thận: Chưa có bằng chứng về việc cần thiết phải điều chỉnh liều ở những bệnh nhân suy thận nhẹ, tuy nhiên cũng như các NSAID khác, nên thận trọng khi sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in