Aceclofenac STELLA 100mg

Aceclofenac STELLA 100mg Chỉ định/Công dụng

aceclofenac

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Aceclofenac được chỉ định để giảm đau và kháng viêm trong bệnh thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp và viêm cột sống dính khớp.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in