Aclasta

Aclasta

zoledronic acid

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 100 mL: Acid zoledronic 5 mg.
Cách dùng
Truyền tĩnh mạch qua một dây truyền riêng có mở lỗ thông với tốc độ hằng định và thời gian không được dưới 15 phút. Bù nước thích hợp trước khi dùng Aclasta (đặc biệt quan trọng ở người ≥65 tuổi, đang dùng thuốc lợi tiểu). Bổ sung calci và vit D nếu chế độ ăn không đầy đủ, mới gãy xương đùi do chấn thương nhẹ (liều tấn công 50.000-125.000 IU vit D, uống/tiêm bắp trước khi truyền Aclasta lần đầu tiên), bệnh Paget xương (ít nhất 500mg calci nguyên tố, 2 lần/ngày, ít nhất trong 10 ngày sau khi dùng Aclasta).
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BA08 - zoledronic acid ; Belongs to the class of bisphosphonates. Used in the treatment of bone diseases.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Aclasta Dung dịch tiêm truyền 5 mg/100 mL
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in