Acyclovir STELLA Cream

Acyclovir STELLA Cream Chỉ định/Công dụng

aciclovir

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị nhiễm virus Herpes simplex ở da bao gồm Herpes môi, Herpes sinh dục khởi phát và tái phát.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in