Acyclovir STELLA

Acyclovir STELLA Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

aciclovir

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Acyclovir được dùng bằng đường uống.
Điều trị Herpes simplex khởi phát, bao gồm Herpes sinh dục: 200 mg x 5 lần/ngày (thường mỗi 4 giờ khi thức giấc) trong khoảng 5 - 10 ngày.
Những bệnh nhân suy giảm miễn dịch trầm trọng hay những bệnh nhân kém hấp thu: 400 mg x 5 lần/ngày trong khoảng 5 ngày.
Ngăn chặn tái phát Herpes simplex ở bệnh nhân có khả năng miễn dịch bình thường: 800 mg chia làm 2 - 4 lần/ngày. Có thể giảm liều xuống 400 - 600 mg/ngày. Có thể dùng liều cao hơn là 1 gam/ngày. Quá trình trị liệu nên ngưng mỗi 6 - 12 tháng để đánh giá lại.
Phòng bệnh Herpes simplex ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch: 200 - 400 mg x 4 lần/ngày.
Điều trị ngăn ngừa bệnh mạn tính: Không phù hợp cho nhiễm Herpes simplex nhẹ hay tái phát không thường xuyên. Trong các trường hợp này, điều trị từng giai đoạn tái phát hiệu quả hơn; Sử dụng liều 200 mg x 5 lần/ngày trong 5 ngày, tốt nhất là trong giai đoạn bắt đầu xuất hiện triệu chứng.
Bệnh thủy đậu: 800 mg x 4 hoặc 5 lần/ngày trong khoảng 5 - 7 ngày.
Herpes zoster: 800 mg x 5 lần/ngày có thể trong khoảng 7 - 10 ngày.
Liều cho trẻ em:
- Điều trị nhiễm Herpes simplex và phòng ngừa nhiễm Herpes simplex ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch:
+ Trẻ ≥ 2 tuổi: Như liều người lớn.
+ Trẻ dưới 2 tuổi: Nửa liều của người lớn.
- Điều trị bệnh thủy đậu: Liên tục trong 5 ngày
+ Trẻ ≥ 6 tuổi: 800 mg x 4 lần/ngày.
+ Trẻ từ 2 - 5 tuổi: 400 mg x 4 lần/ngày.
+ Trẻ dưới 2 tuổi: 200 mg x 4 lần/ngày.
Liều dùng cho người suy thận: Nên giảm liều của acyclovir ở bệnh nhân suy thận tùy theo độ thanh thải creatinin (CC).
- CC < 10 mL/phút:
+ Nhiễm Herpes simplex: 200 mg mỗi 12 giờ.
+ Nhiễm Varicella-zoster: 800 mg mỗi 12 giờ.
- CC khoảng 10 đến 25 mL/phút:
+ Nhiễm Varicella zoster: 800 mg x 3 lần/ngày mỗi 8 giờ.
Khuyến cáo sử dụng Acyclovir STELLA 200 mg và/hoặc Acyclovir STELLA 400 mg khi dùng liều 200 mg, 400 mg. 
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in