Albendazole STELLA

Albendazole STELLA Mô tả

albendazole

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Albendazole STELLA 200 mg: Viên nén tròn, bao phim màu trắng ngà, hai mặt khum, có hình ngôi sao nổi.
Albendazole STELLA 400 mg: Viên nén dài, bao phim màu trắng, một mặt khắc vạch, một mặt trơn. Viên có thể bẻ đôi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in