Alimta

Alimta Chống chỉ định

pemetrexed

Nhà sản xuất:

Eli Lilly
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất cứ tá dược nào.
Phải ngừng cho con bú trong khi điều trị với pemetrexed (xem phần Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú).
Dùng đồng thời vaccin sốt vàng (xem phần Tương tác).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in