Alimta

Alimta Hướng dẫn pha thuốc

pemetrexed

Nhà sản xuất:

Eli Lilly
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Hướng dẫn pha thuốc
1. Dùng kỹ thuật vô khuẩn trong khi hoàn nguyên và pha loãng pemetrexed để tiêm truyền tĩnh mạch.
2. Tính liều và số lọ ALIMTA cần dùng. Mỗi lọ chứa một lượng dư pemetrexed để dễ lấy lượng thuốc ghi trên nhãn.
3. Hoàn nguyên lọ 500 mg với 20 mL dung dịch natri clorid 9 mg/mL (0,9%) để tiêm, không có chất bảo quản, tạo thành dung dịch chứa 25 mg/mL pemetrexed. Lắc xoáy lọ nhẹ nhàng tới khi bột hòa tan hoàn toàn. Dung dịch thu được trong và có màu thay đổi từ không màu đến vàng hoặc xanh lá cây-vàng mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Dung dịch hoàn nguyên có pH giữa 6,6 và 7,8. Cần có sự pha loãng thêm.
4. Thể tích thích hợp của dung dịch hoàn nguyên pemetrexed phải được pha loãng thêm thành 100 mL bằng dung dịch natri clorid 9 mg/mL (0,9%) để tiêm, không có chất bảo quản, và được truyền tĩnh mạch trong 10 phút.
5. Các dung dịch truyền pemetrexed được pha như chỉ dẫn ở trên tương hợp với các bộ tiêm truyền và các túi tiêm truyền tráng polyvinyl clorid và polyolefin.
6. Các sản phẩm thuốc tiêm phải được kiểm tra bằng mắt về chất lạ và sự đổi màu trước khi dùng. Nếu quan sát thấy chất lạ, không được dùng.
7. Các dung dịch pemetrexed chỉ để dùng một lần. Phần sản phẩm không dùng hoặc vật liệu thải phải vứt bỏ theo đúng các yêu cầu của địa phương.
Những thận trọng trong pha chế và dùng thuốc
Cũng như với các thuốc chống ung thư có khả năng gây độc khác, phải thận trọng khi thao tác và pha các dung dịch tiêm truyền pemetrexed. Nên sử dụng găng tay. Nếu dung dịch pemetrexed tiếp xúc với da, rửa da ngay thật kỹ với nước và xà phòng. Nếu các dung dịch pemetrexed tiếp xúc với niêm mạc, giội nước cẩn thận để rửa. Pemetrexed không phải là chất làm rộp da. Không có thuốc giải độc đặc hiệu cho sự thoát mạch pemetrexed. Một số ít trường hợp thoát mạch pemetrexed đã được báo cáo, tuy nhiên không được nhà nghiên cứu đánh giá là nghiêm trọng. Sự thoát mạch cần được điều trị theo thực hành chuẩn ở địa phương giống như với các thuốc không gây rộp da khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in