Almitrine + Raubasine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Auditory, vestibular and visual disorders of ischaemic aetiology, Cerebrovascular insufficiency, Functional rehabilitation after cerebrovascular accidents
Adult: Each tablet contains almitrine 30 mg and raubasine 10 mg. Recommended dosage: 1 tablet bid.
Chống chỉ định
Concurrent usage with MAOIs.
Thận trọng
Pregnancy. Long term treatment may result in numbness, prickling or formication effects in the lower limbs which may, in rare cases, lead to treatment withdrawal.
Tác dụng không mong muốn
Mild GI disorders, sleep disturbances, palpitations, anxiety, dizziness. Rarely, wt loss, peripheral neuropathy with abnormal sensations in the lower limbs.
Quá liều
Signs include tachycardia, arterial hypotension, polypnoea and respiratory alkalosis. Treatment consists of gastric lavage and symptomatic supportive measures. Cardiopulmonary observation with repeated monitoring of blood gases are recommended.
Tương tác
Not to be used concurrently with other almitrine-containing preparations.
Potentially Fatal: MAOIs.
Tác dụng
Description: Almitrine and raubasine work together to increase the amount of oxygen brought to the brain and neurosensory tissue, by increasing the oxygen content of arterial blood.
Phân loại MIMS
Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Almitrine + Raubasine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Dumazil
  • Pyducil
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in