Alumastad

Alumastad Chống chỉ định

aluminium hydroxide + magnesium hydroxide

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Không dùng thuốc này trong những trường hợp sau:
- Dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Suy thận nặng, vì thuốc có chứa magnesium.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in