Alumastad

Alumastad Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

aluminium hydroxide + magnesium hydroxide

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Cách dùng
Nhai kỹ viên thuốc càng lâu càng tốt.
Liều dùng
Người lớn (> 15 tuổi): Nhai 1 - 2 viên sau bữa ăn hoặc khi có cơn đau (hay khó chịu). Tối đa 6 lần/ngày. Không dùng quá 12 viên/ngày.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in