Alumastad

Alumastad Chỉ định/Công dụng

aluminium hydroxide + magnesium hydroxide

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Alumastad được chỉ định điều trị triệu chứng rối loạn do tăng acid dạ dày - tá tràng trong các chứng:
- Viêm dạ dày.
- Thoát vị hoành.
- Khó tiêu.
- Loét dạ dày - tá tràng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in