Alumastad

Alumastad Dược lực học

aluminium hydroxide + magnesium hydroxide

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: Thuốc kháng acid; Các hợp chất của nhôm, dạng phối hợp.
Mã ATC: A02AB10.
Dried aluminum hydroxide gel và magnesium hydroxide là những chất kháng acid. Chất kháng acid làm giảm tính acid bằng cách trung hòa acid quá mức của dạ dày. Tiết acid quá mức làm tổn thương thành dạ dày, tá tràng và thực quản. Dùng thuốc kháng acid làm giảm đau và khó chịu của chứng khó tiêu.
Tác nhân bảo vệ niêm mạc dạ dày-tá tràng-thực quản.
Không cản tia X.
Nghiên cứu phòng thí nghiệm với một liều đơn vị bằng phương pháp Vattier: Tổng dung lượng kháng acid (chuẩn độ đến pH 1) là 14,71 mmol ion H+.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in