Alverine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Dysmenorrhoea, Gastrointestinal tract spasm
Adult: 60-120 mg 1-3 times daily.
Child: ≥12 yr Same as adult dose.
Chống chỉ định
Paralytic ileus, intestinal obstruction. Pregnancy and lactation.
Thận trọng
Patient w/ severe constipation, fever, abnormal vag bleeding/discharge, dysuria, blood from the bowel. Childn.
Phản ứng phụ
Nausea, headache, dizziness; allergic reaction, anaphylaxis, dyspnoea, wheezing; pruritus, rash, jaundice, hepatitis.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
This drug may cause dizziness, if affected, do not drive or operate machinery.
Quá liều
Symptoms: Hypotension, atropine-like effects. Management: Supportive treatment. Manage atropine-like effects as for atropine poisoning.
Tác dụng
Description: Alverine, an antispasmodic agent, acts directly on intestinal and uterine smooth muscle. It non-specifically reduces contractions induced by acetylcholine, histamine, and 5-hydroxytryptamine (5-HT).
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbed from the GI tract. Time to peak plasma concentration: 1-1.5 hr.
Metabolism: Rapidly metabolised to an active primary metabolite, then further metabolised to 2 secondary metabolites.
Excretion: Via urine.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Alverine

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Alverine, CID=3678, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Alverine (accessed on Jan. 20, 2020)

Bảo quản
Store below 25°C. Protect from light.
Phân loại MIMS
Phân loại ATC
A03AX08 - alverine ; Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
References
Anon. Alverine. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 02/09/2016.

Buckingham R (ed). Alverine Citrate. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 02/09/2016.

Joint Formulary Committee. Alverine Citrate. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 02/09/2016.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Alverine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
 • Akavic
 • Alverin
 • Alverin citrat
 • Alverin Thephaco
 • Averinal
 • Cadispasmin
 • Dospasmin
 • Eftispasmin
 • Gloverin
 • Motalv
 • NiC-Spa
 • pms-Sparenil
 • Qbipharine
 • Spacmarizine
 • Sparenil
 • Spasdipyrin
 • Spasmaboston
 • Spasmavérine
 • Spasmcil
 • Spasovanin
 • Spaspyzin
 • Spastop
 • Spasvina
 • Vacoverin
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in