AMK

AMK Chống chỉ định

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Bệnh nhân quá mẫn cảm với amoxicillin, acid clavulanic và kháng sinh nhóm penicillin.
Tiền sử vàng da hoặc suy gan khi dùng penicillin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in