AMK

AMK Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Có thể dùng thuốc lúc bắt đầu các bữa ăn.
Trẻ em
Liều chính xác được tính dựa trên trọng lượng trẻ, còn phụ thuộc mức độ nặng của sự nhiễm trùng.
Liều dùng cho trẻ dưới 40kg là 20-45 mg/kg (liều tính dựa trên thành phần amoxicillin), chia liều ra mỗi 8-12 giờ.
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi
· Nhiễm khuẩn nhẹ đến trung bình: 1 viên AMK 625 x 2 lần mỗi ngày, hoặc 25 mg amoxicillin/kg/ngày (hỗn dịch) chia 2 lần.
· Nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn đường hô hấp: 1 viên AMK 1000 x 2 lần mỗi ngày, hoặc 45 mg amoxicillin/kg/ngày (hỗn dịch) chia 2 lần.
Bệnh nhân suy giảm chức năng thận nặng (ClCr từ 10 đến 30mL/phút)
Liều dùng nên điều chỉnh một cách tương xứng hoặc kéo dài thời gian giữa hai liều.
Bệnh nhân bí tiểu (ClCr nhỏ hơn 5mL/phút)
Thời gian giữa hai liều là 48 giờ hoặc nhiều hơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in