AMK

AMK Tương tác

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Probenecid có thể làm giảm bài tiết amoxicillin qua ống thận, làm tăng nồng độ của amoxicillin.
Amoxicillin làm tăng INR và tăng hiệu quả của tác nhân chống đông máu (acenocoumarol, warfarin).
Hiệu quả của thuốc tránh thai đường uống có thể bị giảm khi dùng chung với AMK.
Thuốc làm giảm nồng độ trước liều của mycophenolic acid.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in