AMK

AMK Quá liều

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Ngộ độc AMK hầu như không xảy ra.
Tuy nhiên, nếu uống nhiều viên có thể gây ra hiện tượng lo âu, mất ngủ, chóng mặt.
Cách xử lý là điều trị triệu chứng. Amoxicillin có thể loại ra bằng cách thẩm phân máu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in