AMK

AMK Dược lực học

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
AMK là kháng sinh bán tổng hợp thuộc học beta-lactam có phổ kháng khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn gram dương và gram âm do ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Nhưng amoxicillin rất dễ bị phá hủy bởi beta-lactamase, do đó không tác dụng lên những chủng vi khuẩn sản sinh ra các enzyme này (Enterobacteriaceae và Hemophilus influenzae).
Acid clavulanic có cấu trúc gần giống với penicillin, có khả năng ức chế beta-lactamase do phần lớn các vi khuẩn gram âm và Staphylococcus sinh ra. Bản thân acid clavulanic kháng khuẩn rất yếu.
Acid clavulanic giúp cho amoxicillin không bị beta-lactamse phân hủy, đồng thời mở rộng thêm phổ kháng khuẩn của amoxicillin một cách hiệu quả đối với nhiều vi khuẩn thông thường đã kháng lại amoxicillin, penicillin và các cephalosporin.
Phổ diệt khuẩn của thuốc bao gồm:
Vi khuẩn hiếu khí Gram dương (S. pneumonia, S. pyogenes, S. viridans, S. bovis, S. aureus, S. epidimidis, Listeria spp., Enterococcus spp.).
Vi khuẩn hiếu khí Gram âm (H. influenzae, Moraxella catarrhalis, E.coli, Proteus spp., Klebsiella spp., N. gonorrhoeae, N. meningitidis).
Vi khuẩn kỵ khí (Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp.).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in