AMK

AMK Tác dụng không mong muốn

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Tác dụng phụ thường nhẹ.
Tác dụng phụ thường gặp là rối loạn tiêu hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy). Những tác dụng phụ này sẽ giảm tối thiểu khi uống thuốc khi bụng no.
Phản ứng da có thể xảy ra.
Sự tăng men gan hiếm khi xảy ra.
Vàng da ứ mật, viêm gan, viêm thận mô kẽ, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu ái toan có thể xảy ra.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in