AMK

AMK Thận trọng

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng
Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân có tiền sử dị ứng, bệnh nhân bị phenylketon niệu.
Với bệnh nhân suy giảm chức năng gan, liều dùng nên giảm một cách tương xứng hoặc kéo dài thời gian giữa hai liều.
Không khuyến cáo dùng ở bệnh nhân suy thận.
Tránh sử dụng nếu tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn.
Ngừng thuốc nếu xảy ra phản ứng dị ứng.
Phát triển quá mức các vi khuẩn kháng thuốc.
Viêm ruột kết giả mạc, vàng da ứ mật.
Theo dõi thời gian prothrombin ở bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in