AMK

AMK Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Chưa có bằng chứng về tác dụng gây quái thai.
AMK có thể sử dụng trong thời gian mang thai nếu có chỉ định rõ ràng.
Cả amoxicillin và acid clavulanic đều tiết ra sữa mẹ một lượng nhỏ. Nên sử dụng thận trọng ở phụ nữ cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in