Antacil

Antacil

Nhà sản xuất:

Thai Nakorn Patana VN
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Gel khô Al(OH)3 250 mg, magnesi trisilicate 350 mg, kaolin 50 mg.
Cách dùng
Dùng sau mỗi bữa ăn 1-2 giờ & trước khi đi ngủ. Nhai kỹ viên trước khi nuốt.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02AF02 - ordinary salt combinations and antiflatulents ; Belongs to the class of antacids with antiflatulents.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Antacil Viên nén
Trình bày/Đóng gói
25 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in