Aricept Evess

Aricept Evess Chỉ định/Công dụng

donepezil

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Viên nén ARICEPT được chỉ định trong điều trị triệu chứng:
- bệnh Alzheimer mức độ nhẹ, trung bình và nặng.
- sa sút trí tuệ do mạch máu (sa sút trí tuệ trong bệnh mạch máu não).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in