Armolipid Plus

Armolipid Plus

Nhà sản xuất:

MEDA
/
Rottapharm Madaus

Nhà phân phối:

Ever Pharma

Nhà tiếp thị:

Rottapharm
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Men gạo đỏ 200mg (tương đương Monacolin 3mg), Policosanol 10mg (từ sáp mía), cao khô Berberis aristata 588mg (tương đương Berberin chloride 500mg), vi tảo lục Haematococcus pluvialis 20mg (tương đương Astaxanthin 0.5mg), coenzym Q10 (vit Q) 2mg, acid folic (vit B9) 0.2mg.
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
B03BB51 - folic acid, combinations ; Belongs to the class of folic acid and derivatives. Used in the treatment of anemia.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Armolipid Plus Viên nén
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in