Aspamic

Aspamic

Nhà sản xuất:

DOMESCO
Thông tin kê toa tóm tắt
Thành phần
Aspartam.
Chỉ định/Công dụng
Đường ít năng lượng dành cho người kiêng ăn chất bột, đường (người tiểu đường, béo phì,...).
Cách dùng
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà phê đường, cho vào thức uống/thực phẩm tùy khẩu vị. Tối đa 40 mg/kg/ngày. Tính ngọt của aspartam bị mất khi thời gian nấu kéo dài, nên bổ sung vào thực phẩm vừa nấu chín.
Thận trọng
Không dùng cho người có phenylketon niệu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Phân loại ATC
V06AA - Low-energy diets ; Used as general nutrients in diet formulations for treatment of obesity.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Aspamic Đường ăn kiêng 35 mg
Trình bày/Đóng gói
1 g x 100 × 1's;1 g x 24 × 1's;1 g x 30 × 1's;1 g x 50 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in