Atozet

Atozet Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
• Chống chỉ định dùng ATOZET ở bệnh nhân quá mẫn với ezetimibe, atorvastatin hoặc với bất kỳ thành phần không hoạt tính nào của thuốc.
• Bệnh gan hoạt động hoặc tăng transaminase huyết thanh dai dẳng không giải thích được.
• Phụ nữ có thai và cho con bú, và phụ nữ có khả năng có thai nhưng không sử dụng các biện pháp tránh thai thích hợp (xem Cảnh báo, Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in