Avastin

Avastin Chống chỉ định

bevacizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Chống chỉ định Avastin trên bệnh nhân được biết là quá mẫn cảm với:
· Bất kỳ thành phần nào của thuốc
· Những sản phẩm làm từ tế bào buồng trứng chuột lang Trung Quốc hoặc các kháng thể người tái tổ hợp hay các kháng thể nhân hóa khác.
· Chống chỉ định Avastin trên bệnh nhân có di căn đến hệ thần kinh trung ương chưa được điều trị (xem phần Cảnh báo và thận trọng và phần ''Các thử nghiệm lâm sàng'' - Tác dụng không mong muốn).
· Phụ nữ có thai.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in