Avastin

Avastin Tương tác

bevacizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Tác động của thuốc chống ung thư lên dược động học của bevacizumab
Không có tương tác liên quan đến lâm sàng của hóa trị liệu phối hợp lên dược động học của bevacizumab được ghi nhận, dựa trên các kết quả phân tích dược động học trên dân số.
Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê cũng như lâm sàng về độ thanh thải của bevacizumab ở những bệnh nhân sử dụng Avastin đơn trị so với những bệnh nhân phối hợp Avastin với interferon alpha 2a, erlotinib hoặc các liệu pháp hóa trị khác (IFL, 5-FU/LV, carboplatin/paclitaxel, capecitabine, doxorubicin hoặc cisplatin/gemcitabine).
Tác động của bevacizumab lên dược động học của những thuốc chống ung thư khác
Không có tương tác liên quan đến lâm sàng của bevacizumab lên dược động học của các thuốc chống ung thư phối hợp như interferon alpha 2a, erlotinib (và chất chuyển hóa của nó OSI-420), hoặc các liệu pháp hóa trị irinotecan (và chất chuyển hóa hoạt động của nó SN38), capecitabine, oxaliplatin (được xác định bằng cách đo lượng platinum tự do và tổng cộng), và cisplatin. Không thể rút ra kết luận về ảnh hưởng của bevacizumab tới dược động học của gemcitabine.
Phối hợp giữa bevacizumab với sunitinib malate
Trong hai nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân ung thư thận đã ghi nhận 7 trong số 19 bệnh nhân có xuất hiện thiếu máu huyết tán bệnh lý vi mạch (microangiopathic hemolytic anemia viết tắt là MAHA) khi điều trị kết hợp bevacizumab (10 mg/kg cân nặng mỗi 2 tuần) với sunitinib malate (50 mg mỗi ngày).
MAHA là hiện tượng huyết tán có biểu hiện là hồng cầu bị vỡ, thiếu máu và giảm tiểu cầu. Thêm vào đó, một số những bệnh nhân này còn có các biểu hiện tăng huyết áp (bao gồm cả cơn tăng huyết áp), tăng creatinine và các triệu chứng của hệ thần kinh. Tất cả các triệu chứng trên cải thiện khi ngưng sử dụng bevacizumab và sunitinib malate (xem thêm phần ''Tăng huyết áp, Protein niệu, RPLS'' trong phần Cảnh báo và thận trọng).
Xạ trị
An toàn và hiệu quả khi điều trị đồng thời hóa trị (temozolomide), xạ trị và Avastin đã được đánh giá trong nghiên cứu BO21990, một nghiên cứu pha III, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược trên 921 bệnh nhân vừa được chẩn đoán u nguyên bào đệm thần kinh. Không biến cố bất lợi mới liên quan đến Avastin được ghi nhận trong nghiên cứu trên.
Tính an toàn và hiệu quả khi phối hợp xạ trị với Avastin vẫn chưa được xác lập.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in