Avastin

Avastin Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

bevacizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai
Sự sinh mạch được ghi nhận là có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của bào thai. Ức chế sinh mạch do sử dụng Avastin có thể gây hậu quả xấu trong thai sản.
Không có nghiên cứu kiểm chứng tốt và đầy đủ trên phụ nữ có thai (xem phần Dược lý, ''Tính an toàn tiền lâm sàng'' - Tính gây quái thai). Người ta biết rằng IgG qua được hàng rào nhau thai, và Avastin có thể ức chế sự sinh mạch ở bào thai.
Kinh nghiệm sau khi thuốc lưu hành trên thị trường, các trường hợp thai nhi bất thường ở bệnh nhân nữ đơn trị bevacizumab hoặc điều trị kết hợp với các liệu pháp hóa trị gây độc cho thai đã được ghi nhận (xem phần Tác dụng không mong muốn - ''Kinh nghiệm sau khi thuốc lưu hành trên thị trường'').
Vì vậy, không nên sử dụng Avastin trong quá trình mang thai. Những phụ nữ có khả năng mang thai nên áp dụng các biện pháp tránh thai thích hợp trong quá trình điều trị Avastin. Dựa trên tính toán về dược động học, nên tiếp tục dùng các biện pháp tránh thai trong ít nhất 6 tháng kể từ khi sử dụng liều Avastin cuối cùng.
Khả năng sinh sản (xem phần Cảnh báo và thận trọng, Tác dụng không mong muốn từ các thử nghiệm lâm sàng)
Các nghiên cứu về an toàn khi sử dụng liều lặp lại ở động vật đã chỉ ra rằng bevacizumab có thể có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cá thể cái (xem phần Dược lý - ''Tính an toàn tiền lâm sàng''). Một nghiên cứu nhánh với 295 phụ nữ tiền mãn kinh cho thấy tỉ lệ các trường hợp suy giảm chức năng buồng trứng mới mắc cao hơn ở nhóm bevacizumab so với nhóm chứng. Sau khi ngưng điều trị bevacizumab, chức năng buồng trứng đã phục hồi ở phần lớn bệnh nhân. Ảnh hưởng lâu dài của điều trị bevacizumab lên chức năng sinh sản là chưa rõ.
Bà mẹ đang cho con bú
Không biết liệu bevacizumab có tiết qua sữa mẹ hay không. Vì IgG của mẹ được tiết qua sữa mẹ và Avastin có thể gây hại cho sinh trưởng và phát triển của trẻ, nên khuyên phụ nữ ngưng cho con bú trong khi điều trị Avastin và không cho con bú trong ít nhất 6 tháng kể từ liều Avastin cuối cùng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in