Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Chống chỉ định

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
Tránh dùng khi da bị sưng tấy, vết thương có rỉ dịch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in