Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Bôi kem lên vùng da bị bệnh một vài lần mỗi ngày.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in