Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Quá liều

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Quá liều khi dùng kem Urea bôi ngoài da dường như không xảy ra do Urea hấp thu rất ít qua da. Tuy nhiên khi vô tình nuốt phải kem Urea có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, buồn nôn và nôn có thể xuất hiện. Lúc đó cần xử trí điều trị triệu chứng ngay lập tức.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in